سربازی به دلیل درخواست همسرش به گرفتن طلاق خودسوزی کرد

درخواست حذف این مطلب
خودسوزی یک سرباز
خودسوزی یک سرباز , منابع بیمارستانی در شهر هرات تأیید کرده اند که یک سرباز ملی
افغانستان به دلیل آنچه که ‘خشونت خانوادگی و تمایل همسرش به گرفتن طلاق ‘ عنوان شده، اقدام
به خودسوزی کرده است.
به گفته محمد رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه حوزه ای ولایت هرات، این سرباز در فرماندهی پلیس
شهر هرات بر سرش مواد نفتی پاشیده و خود را آتش زده است.
بعد از این حادثه سربازان پلیس به کمک او شتافتند ولی این سرباز به شدت دچار سوختگی شده بود.
آقای شیرزی گفت که میزان سوختگی این سرباز ۹۰ درصد است
و اکنون به بیمارستان مخصوص سوختگی در شهر هرات برای درمان منتقل شده است.
به گفته منابع محلی این سرباز ۳۲ سال دارد و از ولایت س ل در شمال افغانستان است.
گفته می شود که علت اقدام او به خودسوزی خشونت خانوادگی و تمایل زنش به گرفتن طلاق از این سرباز بوده است.
خودسوزی یک سرباز